پوشش خبری افتتاح اپ فرودگاه امام در روزنامه تهران تایمز

TEHRAN — A smart service system for passengers was launched at the Imam Khomeini International Airport (IKA) during a ceremony on Saturday, IRNA reported.

TEHRAN — A smart service system for passengers was launched at the Imam Khomeini International Airport (IKA) during a ceremony on Saturday, IRNA reported.

ادامه در لینک منبع : تهران تایمز

دیدگاه ها بسته شده اند