تیم شرکت

هیات مدیره

محسن سالاری
مهرداد فرج‌تبار
فرید مجتهدی
محمد فرج‌تبار

تیم فنی

حسین الحیدری
مدیر فنی
حسین مالکی‌نژاد
مدیر محصول
رضا تخشید
مهندس پردازش متن
محمدجواد نجفعلی
طراح محصول
رضا مرادی
برنامه نویس سمت سرور
پگاه علی‌پور
مهندس پردازش متن
سید اکبر قریشی
مهندس پردازش صوت
هیوا صیاف
مدیر بازرگانی
دانیال فامیل‌خلیلی
سرمایه انسانی